Skontaktuj się z nami

directDojazd phoneZadzwoń RezerwujRezerwuj
Dane do przelewu

ING Bank Śląski
NR 83 1050 1360 1000 0024 2681 6266

Ryszard Woźniak Wynajem Nieruchomości
ul. Rudna 30
42-530 Dąbrowa Górnicza

W tytule przelewu proszę wpisać termin pobytu oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji.

Warunki i regulamin pobytu

REGULAMIN VILLA BARBARA (PDF)

WARUNKI REZERWACJI (PDF)


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
– administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ryszard Wożniak – Wynajem Nieruchomości prowadzący działalność jako Villa Barbara CZiR w Jaworzu.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (DZ. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych w celach marketingowych.

Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w przypadku nagłego wzrostu kosztów energii elektrycznej, gazu, zakupu żywności oraz innych.