Villa Barbara
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji

ul. Wczasowa 171
43-384 Jaworze k/Bielska-Białej

tel. +48 33 817 23 00
tel./fax +48 33 817 21 71

Recepcja: recepcja@villabarbara.pl
Marketing: info@villabarbara.pl

Rachunek bankowy do dokonywania przedpłat:
Ryszard Woźniak Wynajem Nieruchomości
ul. Rudna 30
42-530 Dąbrowa Górnicza
NIP 629-178-11-80
ING Bank Śląski 83 1050 1360 1000 0024 2681 6266

W tytule przelewu proszę wpisać termin pobytu oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji.

REGULAMIN VILLA BARBARA

WARUNKI REZERWACJI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
– administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ryszard Wożniak – Wynajem Nieruchomości prowadzący działalność jako Villa Barbara CZiR w Jaworzu.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (DZ. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych w celach marketingowych.

Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w przypadku nagłego wzrostu kosztów energii elektrycznej, gazu, zakupu żywności oraz innych.

Napisz do nas